Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

• 2014: č. 9
• 2015: č. 7
• Líder: premiér: Ayatollah Ali Khamenei, prezident: Hassan Rouhani
• Štátne zriadenie: Islamská republika
• Populácia: 79,4 miliónov (450 000 kresťanov)
• Hlavné náboženstvo: Islam
• Stupeň prenasledovania: Extrémny
• Zdroj prenasledovania: Islamský extrémizmus

Islamské právo je hlavným oficiálnym právom v krajine a všetky zákony musia byť v súlade s právom Šaría. Na základe iránskeho práva môžu byť kresťania len niektoré etnické skupiny, a to Arménci a Asírčania. Peržania sú však podľa definície moslimovia a preto tí, ktorí konvertujú na kresťanstvo sú považovaní za odpadlíkov. Skoro každá kresťanská aktivita v krajine sa považuje za ilegálnu (ako napríklad evanjelizácia, kresťanská literatúra, distribúcia biblií…)

Námety pre modlitby od organizácie Open Doors

  • Modlitby za kresťanov, ktorí sú väznení
  • Modlitby za zmenu zákonov, aby kresťanstvo nebolo zakazované
  • Modlitby za evanjelizáciu prostredníctvom televízie a distribúcie biblií.

Zdroj: World Watch List. Open Doors [online]. 2015 [cit. 2015-06-09]. Dostupné z: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/iran/

Ďalšie modlitebné námety

  • Modlitby za inovatívnu cestu distribúcie a hlboký účinok Božieho Slova na všetkých Iráncov
  • Modlitby za zápas proti korupcii a za vládu krajiny
© 2015
Top