Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16
 • 2014: č. 5
 • 2015: č. 5
 • Líder: prezident Ashraf Ghani a premiér Abdullah Abdullah
 • Štátne zriadenie: Islamská republika
 • Populácia: 32 miliónov (niekoľko tisíc kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus 

  Skoro všetci afganskí kresťania prichádzajú z moslimského  prostredia (Moslimovia, ktorí konvertovali na kresťanstvo). Práve preto v tomto Islamskom štáte je väčšina kresťanov vystavená tlaku spoločnosti a ich vlastných rodín. Kresťania sú častokrát obeťami diskriminácie, nepriateľstva a násilia. V Afganistane naviac neexistujú verejné kresťanské kostoly.

  Námety pre modlitby od organizácie Open Doors 

  • Modlitby za náboženskú slobodu v krajine a ochranu kresťanov od Talibanu.
  • Modlitby sa malé skupinky kresťanov, aby ostali silní vo viere a vedeli znášať tlak Islamu.
  • Modlitby za stabilitu v krajine a ukončenie dlhotrvajúcej (viac ako 30 rokov) vojny.

  Zdroj: OPEN DOORS. 2015. World Watch List [online]. [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/afghanistan/

  Ďalšie modlitebné námety 

  • Modlitby za misijných pracovníkov, ktorí v krajine pôsobia (oficiálne nie je ich pôsobenie povolené).
  • Modlitby za Afganské ženy, ktoré majú v súčasnom štátnom zriadení a vplyvom Talibanu veľmi obmedzené práva.
  • Modlitby za distribúciu Biblie v krajine.
© 2015
Top