Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Epištola: Rímskym 5, 1 – 11
Evanjelium: Ján 6, 1 – 15
Kázňový text: Ján 6, 9

Piesne: 81, 105, 110, 97
Antifóna č. 29

J 6,9

Služieb Božích sa môžete zúčastniť tým, že si ich pustíte na you tube kanále. Odkaz je umiestnený pod fotografiou alebo je uvedený aj tu : https://www.youtube.com/watch?v=J4T-Cvy2nw0

© 2015
Top