Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

2014: č. 2 2015: č. 2 Líder: prezident Hassan Sheikh Mohamud Štátne zriadenie:Federálna republika Populácia: 11 miliónov (niekoľko stoviek kresťanov) Hlavné náboženstvo: Islam Stupeň prenasledovania: Extrémny Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus

2014: č. 1 2015: č. 1 Líder: Kim Štátne zriadenie: Komunistická diktatúra Populácia: 25 miliónov (300 000 Kresťanov) Hlavné náboženstvo: Ateizmus Stupeň prenasledovania: Extrémny Zdroj prenasledovania: Diktátorská paranoja

© 2015
Top