4. nedeľa po Zjavení

možno sledovať v nedeľu, 29. januára 2023 od 9:30

ŽIVÉ VYSIELANIE

piatok, 08 december 2023
 • 15:00 Náboženská výchova

 • 16:00 Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník

 • 17:00 Dorast

nedeľa, 10 december 2023
 • 9:30 Služby Božie

 • 10:00 Služby Božie - KRC Barrandov

utorok, 12 december 2023
 • 18:30 Nácvik spevokolu

 • 21:00 Modlitebná reťaz
  v domácnostiach

streda, 13 december 2023
 • 19:00 Biblická hodina mládeže

štvrtok, 14 december 2023
 • 18:00 Biblická hodina dospelých

piatok, 15 december 2023
 • 15:00 Náboženská výchova

 • 16:00 Konfirmačná príprava 1. a 2. ročník

 • 17:00 Dorast

Mesačný kalendár

Posledné príspevky

Workshop sa uskutoční pod vedením pani Radky Křivánkové – výtvarnice a obalová designérka, která se…

08_ECAV_CR_Synod_11-2022_Zprava_biskupa_cirkvi_2022-2023