v súčasnosti nie je k dispozícii žiadny prenos

ŽIVÉ VYSIELANIE

sobota, 18 máj 2024
  • 16:00 Duchovný program a záhradná slávnosť

nedeľa, 19 máj 2024
  • 9:30 Služby Božie - posviacka organa

pondelok, 20 máj 2024
  • 18:00 Nácvik spevokolu

streda, 22 máj 2024
  • 19:00 Biblická hodina mládeže

štvrtok, 23 máj 2024
  • 18:00 Biblická hodina dospelých

piatok, 24 máj 2024
  • 15:00 Náboženská výchova

  • 16:00 Konfirmačná príprava 1. ročník

  • 17:00 Dorast

nedeľa, 26 máj 2024
  • 9:30 Služby Božie

Mesačný kalendár