Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Milé sestry, milí bratři,

Stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce je mottem Modlitby za domov žalmový verš z žalmu 121: „Odkud mi přijde pomoc?“ Tato slova poutní písně nás mohou provázet do dnešních dní, kdy se už více než půl roku potýkáme se skutečností blízké války a ekonomické krize.
Samozřejmě jsme museli tuto zkušenost reflektovat a toto téma bude procházet letošním ročníkem Modlitby za domov. Kromě samotné modlitby v prostorách Národního památníku na Vítkově, ke které jste samozřejmě velmi srdečně zváni, se toto téma odráží i v již tradiční výzvě k modlitbám na neděli předcházející 28. říjnu.
Proto se, podobně jako minulý rok, rozhodla i letos Ekumenická rada církví oslovit sbory, farnosti a společenství všech církví s následující výzvou:
Spojme se společně 23. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, po celé republice v modlitbách za náš domov a poděkujme za svobodu. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,
děkujeme za to, že v tobě nacházíme svůj pravý domov
a že jsi i nám v nebi připravil příbytek.
Pozvedáme své oči k Tobě a voláme spolu s žalmistou:
Odkud mi přijde pomoc?
V dobách nejistoty a obav se utíkáme k tobě a prosíme tě:
Buď s námi i v dobách zkoušek, posiluj ty, kdo jsou zasaženi
válkou i tíživou ekonomickou situací.
Děkujeme ti za všechny, kdo podle svých sil pomáhají
všem, kdo jsou ohroženi na životě nebo na svém živobytí.
Věříme, že ty se ujímáš každého člověka v nouzi
a že ty vytváříš skutečný domov svým věrným.
Chceme se proto radovat, že zde přebýváš s námi
a sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.
V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Zároveň budeme vděčni i za pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov, který připravila ekumenická skupiny zástupců církví sdružených v ERC a který se uskuteční 28. října od 13.00. Osobní účast je možná bez zvláštní pozvánky, jen je zapotřebí přijít s předstihem před začátkem akce, modlitbu bude také přenášet Česká televize, takže je možné ji sledovat kdekoli po republice.
Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov veřejně spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

S díky a přáním Božího požehnání

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví

Categoryduchovno, Hlavné
© 2015
Top