Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Ján 8, 32:
„poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

Tento text (Ján 8, 32) bol kázňovým textom bohoslužieb slovenského zboru dňa 5.7.2015, počas Husových slávností, v rámci ktorých sme zaspievali jednu pieseň o Jánovi Husovi. Bohoslužby boli bohaté na rôzne akcie, preto sme sa rozhodli program nepredlžovať a zaspievať len jednu pieseň. Taktiež sme sa potýkali s prázdninovým režimom, kedy už všetci mužskí členovia spevokolu boli mimo Prahu.

Pieseň „Veď ja pôjdem bezo strachu“ je pieseň od J. Karafiáta o živote Jána Husa vo väzení. Chceli sme si touto piesňou uctit život Jána Husa. Veríme, že aj touto cestou sme sa zapojili do lepšieho priblíženia života Jána Husa.

Prajeme požehnané leto, spevokol má tiež prázdniny a stretneme sa v septembri.

LG

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top