Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16
Spievajte Hospodinovi celá zem, zvestujte jeho spásu deň čo deň! O jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o jeho divoch medzi všetkými národmi.
1. Kronická 16, 23-24

Väčšina našich spevokolistov trávi Veľkonočné sviatky na Slovensku, preto každoročne k Veľkej noci vystupujeme v pôstnom období. V tomto roku 2015 sme vystúpili na bohoslužbách na Smrtnú nedeľu 22.3., kde sme vyplnili miesto medzi kázňou a krstom a zaspievali tieto piesne:

J. Baštecký: Už Tvoj kráľ k Tebe prichádza (Spevník reformovaných kresťanov, č. 399)
Michael W. Smith: Môj Ježiš
Timothy: Predivný si
Prvá pieseň by sa mala spievať na Kvetnú nedeľu, avšak v túto nedeľu už máme spevokolistov roztrúsených mimo Prahu, takže sme si túto pieseň dovolili spievať už na Smrtnú nedeľu. Pieseň Môj Ježiš sme prvý krát zaspievali úplne celú, ako ju máme v notách, s dvoma moduláciami do vyšších stupníc. Poslednú pieseň sme spievali s gitarou a chceli sme do vystúpenia zapojiť aj našich mládežníkov, avšak tento cieľ sa nám nepodarilo nesplniť. Dúfame, že nabudúce sa nám podarí zapojiť mládež a zaspievame si aj s nimi.
Na gitare nás sprevádzal najstarší syn nášho pána farára – Marián Čop ml.
Všetkým prajeme požehnané Veľkonočné sviatky.
Lydka Godušová
CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top