Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

„Každý deň Pán mi silu dáva, moja pieseň je Pán. Stal sa mojím spasením On, keď kráčam s ním nemusím sa báť, keď kráčam s ním nemusím sa báť.
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, nebojte sa, veď Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.“

Na kvetnú nedeľu vystúpil aj zborový spevokol. Pre časovú náročnosť pašiových bohoslužieb spevokol zaspieval len jednu krátku pieseň, hoci pripravené sme mali dve piesne. Text spievanej piesne som uviedla v hlavičke kurzívou. Ja túto pieseň poznám od mladosti a mám ju veľmi rada. Pripomína mi radosť z Božej milosti, vďaka ktorej sa nám dostáva spasenia. To nám dáva do pozornosti aj obdobie Veľkej noci, pretože vďaka Ježišovmu ukrižovaniu a následnému vzkrieseniu sa môžeme aj my tešiť zo spasenia.
Prajem Vám všetkým požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov.

CategoryHlavné, Spevokol
© 2015
Top