Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Z dôvodu situácie v Českej republike a zprísňujúcim sa opatreniem proti koronavírovej epidémii bolo verejné otvorenie putovnej výstavy Juraja Tranovského zrušené! Mrzí nás táto situácie, ospravedlňujeme sa za komplikácie a dúfame, že zachováte priazeň našim budúcim podujatiam!

Srdečne Vás pozývame na ďalšie zastavenie putovnoj výstavy Juraja Tranovského! Po Plzni a (ako to bolo v Plzni, si môžete prečítať článok v magazíne Evangelicus tu) Bystřici (ako to prebehlo na Sliezsku čítajte z tohto odkazu) to bude ďalšia vernisáž v Prahe, kde sa otvorenie výstavy uskutoční v sobotu 31. októbra 2020 v rámci služieb Božích na pamiatku výročia Reformácie.

Tešíme se na Vašu účasť!

© 2015
Top