Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás srdečne pozýva na výlet do Vroclavu a Świdnice, ktorý se uskutoční od pátku 9. septembra do nedele 11. septembra 2022!

Navštívíme zaujímavé mesto Vroclav, úzko prepojené s Českým kráľovstvom a luteránstvom, kde se o jeho histórií viac dozvieme na plánovanej exkurzií po jeho centre s českým výkladom. Tiež navštívíme jedinečný „kostol mieru“ vo Świdnici, zapísaný medzi kultúrne dedičstvo UNESCO. A v nedeľu sa zúčastníme služieb Božích v kostole Prozreteľnosti Božej Evanjelicko-Augsburskej cirkvi vo Vroclavu.

Dopravu autobusom organizujeme z Prahy. Ubytovanie a strava je zabezpečená v hoteli Kamienica Pod Aniołami v centre Vroclavu. Hotel má plné vybavenie a veľmi kladné recenzie.

Prihlasovanie je otvorené do 21. augusta 2022. Viac informáciíí získate v kancelári cirkvi a na e-maily info@ecav.cz

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top