Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia,

služby Božie v čase sviatkov Veľkej noci nájdete nahrané na tejto adrese:

Youtube

Z toho služby Božie na Zelený štvrtok si môžete pozrieť i na tomto odkaze:

Youtube – Zelený štvrtok

Pasiersky list biskupa ECAV v ČR k Veľkej noci nájdete na adrese: ECAV v ČR

Je tu ale stále možnosť pozvať nás, farárov v zbore do svojich domácností, aby sme Vám sviatosť Večere Pánovej mohli prislúžiť u Vás doma. Samozrejme s dodržaním všetkých hygienických opatrení.

Prosím Vás teda bratia a sestry, ktorí máte záujem o prislúženie sviatosti Večere Pánovej, aby ste kontaktovali mňa alebo sestru farárku Janku Gregerovú a my po dohodnutí termínu prídeme k Vám.

Prajem Vám Boží pokoj a nech Vás sprevádza Jeho opatera!

Marián Čop, a. v. zborový farár

Categoryduchovno, Hlavné
© 2015
Top