Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V nedeľu 28/04/2013 náš cirkevný zbor uviedol do služby:

dozorcu brata Martina Straku,

presbyterky Zuzany Veverkovej

náhradného člena revíznej komisii Romana Veverku

[bg|https://plus.google.com/photos/109192164434776454989/albums/5890544305936301953&imgmax=912]

 

CategoryNezaradené
© 2015
Top