Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická mládež zo Slovenského Komlóša, Diakonie ECAV v ČR a Slovenský ev.a.v. cirkevný zbor v Prahe
Vás pozývajú na predstavenie tieňovej hry „Utrpenie Ježiša Krista“.
Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 26. marca (března) o 18°°
v chráme sv. Michala, V Jirchářích 14/152, Praha 1 – Nové Město
IMG_1396.JPG

IMG_1397.JPG IMG_1402.JPG IMG_1405.JPG IMG_1406.JPG IMG_1407.JPG IMG_1411.JPG IMG_1418.JPG IMG_1421.JPG IMG_1423.JPG IMG_1428.JPG IMG_1437.JPG IMG_1438.JPG IMG_1439.JPG

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top