Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe hľadá vhodného kandidáta na uprázdnené miesto kostolníka pri chráme sv. Michala. Podrobnosti o tejto práci získajú záujemcovia na e-maily info@ecav.cz alebo priamo u zborového farára Mgr. Mariána Čopa.

CategoryHlavné
© 2015
Top