Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V nedeľu 18. júna 2017 na službách Božích sme dostali vzácny dar – bohoslužbu detí, ktoré ukončovali svoj cirkevný školský rok. Program si poctivo nacvičili, predstavili sa piesňami i čítaným slovom z Písma svätého a tak ukázali, že celý rok študovali a zaslúžia si svoj letný odpočinok. O svojom úsilí dostali na záver vysvedčenie a veríme, že rovnako dobre sa budú učiť aj na budúci rok!

https://www.youtube.com/watch?v=MqWSYsdvuyc

 

CategoryHlavné
© 2015
Top