Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu, zasielame Vám pozvánku od Ekumenickej rady cirkví v ČR, ktorá organizuje pripomienku Jana Palacha a modlitbu pre trpiacich za pravdu, ktorá sa bude konať 16.01.2019 od 14:30 hodiny na hornom konci Václavského námestia (deň a hodiny Palachovho činu).

Ďalšie akcie k Palachovmu výročiu nájdetě na webovskej stránbke: https://palach2019.ff.cuni.cz/

Prikladáme i druhú pozvánku od CČSH a od RK farnosti u Nejsvětějšího Salvátora, kde sa tiež uskutočnia stretnutia k pripomienke činu Jana Palacha, podrobnosti nájdete na cirkevnej stránke:

Vzpomínka na Jana Palacha

Všetci ste srdečně pozvaní k účasti!

 

 

CategoryHlavné
© 2015
Top