Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Nedeľa 25.3. – 6. nedeľa pôstna (kvetná)
Pašiové služby Božie 9:30

Detská besiedka 9:30

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov:

29.3. ZELENÝ ŠTVRTOK 17:00
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

30.3. VEĽKÝ PIATOK 9:30
Pašiové služby Božie

1.4. 1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (nedeľa) 9:30
Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

2.4. 2. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ (pondelok) 9:30

 

Pastiersky list superintendenta ECAV v ČR k Veľkej noci 2018

CategoryHlavné
© 2015
Top