Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Nedeľa 9. 4. 2017 o 9.30 hod. – Kvetná nedeľa

Pašiové služby Božie & detská besiedka o 9.30 hod. (Lutherova sieň)

 

Štvrtok 13. 4. 2017 o 18 hod. – Zelený štvrtok

Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

 

Piatok 14. 4. 2017 o 9.30 hod. – Veľký piatok

Pašiové služby Božie

 

Nedeľa 16. 4. 2017 o 9.30 hod. – 1. Slávnosť Veľkonočná

Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

 

Pondelok 17. 4. 2017 o 9.30 hod. – 2. Slávnosť Veľkonočná

Služby Božie

CategoryHlavné
© 2015
Top