Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Rozpis Vianočných bohoslužieb

Nedeľa 23. 12. 2018 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

Pondelok 24. 12. 2018 o 16 hod. – Štedrý večer, štedrovečerné služby Božie

Utorok 25. 12. 2018 o 9.30 hod. – 1. Slávnosť Vianočná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

Streda 26. 12. 2018 o 9.30 hod. – 2. Slávnosť Vianočná, služby Božie na pamiatku mučeníka Štefana

Nedeľa 30.12.2018 o 9:30, služby Božie

Pondelok 31. 12. 2018 o 17.00 hod. – Silvester, služby Božie na záver občianského roka

Utorok 1. 1. 2019 o 9.30 hod. – Nový rok, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej

Nedeľa 6. 1. 2019 o 9:30 hod. – Zjavenie Pána Ježiša mudrcom, služby Božie

Rozpis služieb Božích Cirkevného zboru ECAV v Prahe a Evanjelického cirkevného zboru a. v. anglicky hovoriacich v Prahe nájdete v tomto odkaze:

Rozpis služieb Božích v Prahe

CategoryHlavné
© 2015
Top