Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Zelený štvrtok 2.4.2015 – Služby Božie so spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 17°°
Veľký piatok 3.4.2015 – pašiové Služby Božie s prezentáciou pašiových obrazov – 17°°
1. Slávnosť Veľkonočná 5.4.2015 – Služby Božie so spoveďou a prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej – 9:30
2. Slávnosť Veľkonočná 6.4.2015 – Služby Božie – 9:30

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top