Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

S ľútosťou Vám oznamujeme, že Pavel Číčel, dlhoročný aktívny člen zboru, pokladník, správca zborového majetku, presbyter a synodál, nás opustil v utorok 22. septembra 2020. Smůtočný obrad a rozlúčenie bude v pondelok 28. septembra 2020 od 14:00 hodiny v chráme sv. Michala v Jirchářích.

Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem… Ž 71, 5

S vďakou a úctou spomína Slovenský ev.a.v. cirk. zbor v Prahe

 

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top