Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Presbyterstvo nášho cirkevného zboru prosí všetkých ochotných bratov a sestry, aby pomohli pripraviť interiér kostola pred jeho nadchádzajúcim letným maľovaním. Je potrebné demontovať a premiestniť vybavenie (napríklad knihy, skrine, osvetlenie…), uskladniť ho (v časti kostola a v kumbále) a zabezpečiť pred poškodením. Tieto práce sú naplánované na utorok 20.06.2017 od 17:00 hodiny.

Čím viac pomocných rúk sa zíde, tým bude brigáda kratšia a viac zábavná. Po dokončení potrebného bude pripravené pohostenie a grilovanie na záhrade u kostola! Môžete sa tiež pri tejto príležitosti dozvedieť informácie o tom, ako budú cez leto prebiehať služby Božie, ako sa darí naplniť zbierku na Zvon reformácie, prečo bude výlet po stopách reformácie jedinečný (http://ecav.cz/cirkevni-poznavaci-zajezd-po-stopach-luterske-reformace), kto bude hosťom osláv na záver jubilejného roka reformácie…

Všetci ste vítaní a potrební!

CategoryHlavné
© 2015
Top