Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ

V SLOVENSKOM EV. A. V. CIRKEVNOM ZBORE V PRAHE

Chrám sv. Michala, V Jirchářích 14/152, 110 00 Praha 1 – Nové Město

DECEMBER / PROSINEC 2017

 

3. 12. Nedeľa

9:30 1. nedeľa adventná – Služby Božie s Večerou Pánovou

9:30 Detská besiedka (Lutherová sieň)

 

4. 12. Pondelok

17:00 Zasadnutie cirkevno-zborového presbyterstva (Lutherova sieň)

 

5. 12. Utorok

10:00 Biblická hodina s témou: adventná biblická hodina (Lutherova sieň)

 

6. 12. Streda

19:00 Biblická hodina mládeže – Hermelínová mládež (Lutherova sieň)

 

7. 12. Štvrtok

18:00 Spevokol (Lutherova sieň)

 

8. 12. Piatok

15:00 Náboženská výchova (Lutherova sieň)

 

10. 12. Nedeľa

9:30 2. nedeľa adventná – Služby Božie, vystúpenie cirkevnozborového   spevokolu

9:30 Detská besiedka (Lutherova sieň)

 

12. 12. Utorok

10:00 Biblická hodina – Spievanie kolied (Lutherova sieň)

18:00 Biblická hodina (Lutherova sieň)

 

13. 12. Streda

15:45 Služby Božie duchovných ECAV v ČR (chrám Boží)

19:00 Biiblická hodina mládeže (Lutherova sieň)

 

14. 12. Štvrtok

18:00 Spevokol (Lutherová sieň)

 

15. 12. Piatok

15:00 – 18:00 Náboženská výchova (Lutherová sieň)

 

16. 12. Sobota

17:00 Koncert – Musica pro Sancta Cecilia (chrám Boží)

 

17. 12. Nedeľa

9:30 3. nedeľa adventná – Služby Božie, adventno-vianočný program detí z detskej besiedky

 

19. 12. Utorok

10:00 Biblická hodina seniorov (Lutherova sieň)

 

20. 12. Streda

19:00 Biblická hodina mládeže (Mathesiova sieň)

 

21. 12. Štvrtok

18:00 Spevokol (Lutherova sieň)

 

24. 12. Nedeľa

9:30 4. nedeľa adventá – Služby Božie (chrám Boží)

16:00 Štedrovečerné služby Božie s programom detí

 

25. 12. Pondelok

9:30 1. Slávnosť Vianočná, služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej 

 

26. 12. Utorok

9:30 2. Slávnosť Vianočná, služby Božie na pamiatku mučeníka Štefana

 

31. 12. Nedeľa

9:30 Nedeľa po Vianociach, služby Božie

18:00 Silvester – záver občianského roka, Spoločné služby Božie s CS ECAV v Praze

 

1. 1. 2018 Nedeľa

9:30 Nový rok – služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej

 

 

www.praha-sk.ecav.cz; facebook: ECAV Praha SK

Marián Čop: mobil 721 369 750, marian.cop@ecav.cz

Zuzana Jurechová: 732 190 012, zuzana.jurechova@ecav.cz

CategoryHlavné
© 2015
Top