Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Opäť po roku sme si pripravili predadventné stretnutie žien, v piatok 28.11. o 17:00 hod. v zborovej miestnosti, na ktorom sme vyrábali adventné vence.

Pozrite aké sme šikovné.

bs

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6087132096231729473?authkey=CJHh2bvR54u62QE&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top