Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike a Lutherova spoločnosť vás v rámci Roku Johanna Mathesia srdečne pozývajú na prezentáciu vydania českého prekladu knihy Christophera Boyda Browna – Zpívání evangelia: Luterské písně a úspěch reformace (Singing the Gospel: Lutheran Hymns and the Success of the Reformation, Harvard University Press, 2005), ktorá pojednáva o významnom hudobnom skladateľovi v 16. storočí N. Hermanovi.

Knihu predstaví autor na dvoch stretnutiach. Prvé bude v Prahe vo čtvrtok 28. novembra 2019 o 18:00 hodine v Akademickom konferenčnom centre na Husovej ulici 4a na Prahe 1. Druhé predstavenie sa uskuteční v Jáchymove v sobotu 30. novembra 2019 od 17:00 hodiny v múzeu Královská mincovna na Námestí republiky 37. Vstup na obidve stretnutia s autorom je voľný!

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top