Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vo štvrtok 23. januára 2014 o 15: 00 hod. pri hrobe Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe 3 sa konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 162. výročia smrti Jána Kollára, ktoré organizovali Spoločnosť J. Kollára v ČR, Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v ČR a Slovenský inštitút v Prahe.  Kvety za Slovenský zbor ECAV položili k pomníku J. Kollára Janka Haluková, presbyterka, a Marián Čop, zborový farár a superintendant ECAV v ČR, ktorý predniesol záverečnú modlitbu. /zb/

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/5972717550687816401?authkey=CKD64vDZrsvxlwE&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top