Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Pietny akt na Olšanských cintorínoch pri príležitosti 163. výročia smrti Jána Kollára

Prezentácia publikácie Slovanský Goethe v Pešti, autor prof. Róbert Kiss Szemán, riaditeľ Mďarského inštitůtu v Prahe

Prezentácia nového vydania knihy Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe – história a súčasnosť, autor Pavol Haluka

zb

SAM_9329.JPGSAM_9307.JPGSAM_9308.JPGSAM_9311.JPGSAM_9313.JPGSAM_9316.JPGSAM_9319.JPGSAM_9328.JPGSAM_9333.JPGBez názvu.jpgSAM_9350.JPGSAM_9329[1].JPG

 

CategoryNezaradené
© 2015
Top