Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev a. v. v Českej republike Vás srdečne pozýva na Noc kostolov v piatok 10. júna 2022! V tomto roku sa pre Vás otvorí už tradične chrám sv. Michala v Jirchářích na Prahe 1 od 17:50 hodiny, program nájdete na stránke Noci kostelů. Koncert na organ prednesie Michelle Hradecká s hosťami Evou Štruplovou – Mirgovou a Filipom Himmerom, vystúpi aj dychový súbor MBrass pod vedením Jiřího Baštu a spevácky súbor Vocalica so zbormistryňou Štěpánkou Švejdovou.

V tomto roku máme jednu vzácnu novinku, v spolupráci s Domom u Giordánov v Slavoniciach Vám tiež sprístupníme od 19:00 hodiny jedinečnú, málo známu luterskú modlitebňu, ktorá sa v tomto dome nachádza už od 16. storočia. Modlitebňou Vás bude sprevádzať Mgr. Vladimír Novotný, hudobné pásmo pripravila MgA. Jitka Čudlá a prednášku o dr. Martinovi Lutherovi prednesie Mgr. Tomáš Živný, farár Cirkevného zboru ECAV v Prahe. Program je rozpísaný na stránke Noci kostelů v Slavonicích.

Tešíme se na Vašu účasť!

Vstup voľný!

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top