Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážená sestry, vážení bratia,

 

pri príležitosti konania Noci kostolov v piatok 28. mája 2021 Vás srdečne pozývame na návštevu kostola sv. Michala v Jirchářích na Prahe 1! Kostol bude otvorený od 17:55 hodiny do 22:00 hodiny. Môžete sa poprechádzať v jeho interiéry, spýtať sa na podrobnosti z jeho histórie i súčasnosti cirkevného zboru, alebo len sa tak zastaviť a relaxovat v prítmí jeho klenieb.

Podmienky otvorenia sa budú riadiť platnými nariadeniemi Vlády ČR a Ministerstva zdravotníctva ČR.

© 2015
Top