Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V piatok 09.06.2017 sa v našom kostole sv. Michala v Jirchářích uskutočnilo už tradičné podujatie Noc kostolov. Aj tento rok sme túto udalosť organizačne zabezpečili spoločne s  Církevním sborem ECAV v Praze. Za bezproblémovú komunikáciu a spoluprácu ďakujeme najmä bratovi farárovi Davidovi Jurechovi a sestre Halukovej! Noc kostolov sa tentoraz niesla v znamení jubilejného Roka reformácie, keď program začal slávnostným zvonením nového Zvonu reformácie, ktorý otvoril pásmo koncertov a prednášok o histórii cirvi a luteránstva až po záverečné stíšenie a modlitbu. Celý večer sa tak naplnil nielen kultúrnymi zážitkami, ale aj zaujímavými informáciami, ktoré sa dotýkajú nášho zboru a cirkevného života. Dúfame, že aj budúci rok sa podarí uskutočniť rovnako pútavú Noc kostolov! Zhodnotenie tejto udalosti nájdete aj na cirkevných stránkach http://ecav.cz/zpravy/noc-kostelu-2017-u-sv-michala-v-jircharich

CategoryNezaradené
© 2015
Top