Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Program Noci kostelov 23. mája 2014:

18°° – Otvorenie programu

• „výstava Biblie“

• Program pre deti/ tvorivé dielne – paralelne s výstavou Biblie

• História chrámu

19:00 – Varhanní koncert

Zaznejú diela:  J.S. Bacha, G. F. Händela, A. Dvořáka, A. Vivaldiho

Učinkujú:  Michelle Hradecká – varhany

Libuše Moravcová Myřátská – soprán

Viktor Mazáček – housle

20:00 – Spevácky zbor pri Slovenskom ev.a.v. cirkevnom zbore „Šamajím“

21:00 – Prezentácia o kostole  a dedičstvo reformácie

22:00 – Vystúpenie hudobnej skupiny:  „Funt  narovej masti“

23:00 – Reformácia a súčasnosť/ z histórie reformácie v Českých zemích

23:45 – Modlitby

24:00 – Záver

Nejbližší Noc kostelů:

Praha 1 – Nové Město, kostel Nejsvětější Trojice – 0.2 km

Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Voršily – 0.3 km

Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Bartoloměje – 0.3 km

Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Vojtěcha – 0.3 km

Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi – 0.4 km

Praha 2 – Nové Město, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje – 0.4 km

Praha 1 – Staré Město, rotunda Nalezení sv. Kříže – 0.4 km

Praha 1 – Staré Město, kostel sv. Jiljí – 0.5 km

Praha 2 – Nové Město, kostel sv. Václava Na Zderaze – 0.5 km

Praha 2 – Nové Město, kostel sv. Ignáce – 0.6 km

fotky z roku 2013:

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6014813205456704433?authkey=CNuQhseU3KGtWQ&imgmax=912]bs

CategoryNezaradené
© 2015
Top