Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

                                               12. máj 2013

„Exaudi“

                                       Deň matiek

Piesne:               341, 164, 250

Evanjelium:       Ján 15,26 – 16, 24

Antifóna:            40

Kňaz: Boh povýšil svojho Syna a dal Mu meno nad každé meno.

Zbor: Aby sa v Ježišovom méně skláňalo každé koleno.

Oznamy:

Utorok 14.5. 2013 o 15°° hod. biblická hodina pre dospelých

Streda 15.5. 2013 o 19°° hod.  sa uskutoční biblická hodina mládeže. Téma: Modlitba

Štvrtok 16.5.2013 o 17:30 Spevokol

Piatok 17.5. 2013 o 16°° – konfirmačná príprava

Budúcu nedeľu – 1. Slávnosť svätodušná, sa budú konať služby Božie v riadnom čase o 9:30.

Detská besiedka sa bude konať v čase hlavných služieb Božích.

Víkendovka vo Hvozdnici pre mládež sa uskutoční na budúci týždeň 17. – 19. Mája. Prihlásiť sa môžete u sestry farářky J. Gregerovej.

Do Vašej pozornosti porúčam oslavy 1150. Výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy konané v spolupráci s ECAV na Slovensku, ČCE a SCEAV. Program ako aj list na zapisovanie záujemcov je pri východe z kostola.

Pripravujeme detský biblický tábor. „Boží bojovníci“ EF 6 kapitola. Prihlášky sú umiestnené pri východe z chrámu.

Blahoželania: 6.5. Zbyněk Oktábec 7.5. Monika Stepanecová, Mária Červinková, Květa Matoušková 9.5. Iveta Senková

10.5. David Greger, Zuzana Magdalena Taenová 12.5. Štefan Galeta, Magdaléna Kiššová        

Vám, milí bratia a sestry blahoželáme a prajeme Vám, aby Vás Pán Boh sprevádzal svojim požehnaním, pokojom, radosťou, milosťou a zdravím.

Modlitby: tento týždeň vo svojich modlitbách ďakujme a prosme…

… za dnes pokrstenú Magdalénu a jej rodičov, krstných rodičov a ostatnú rodinu…

… za deti nášho cirkevného zboru…

… za víkendovku a mládež v zbore…

…za našich hostí z Kysača…

Poďakovania: Ďakujeme srdečne

Za prípravu pohostenia po dnešných službách Božích bratovi rod. Řimsovej ale aj všetkým vám bratia a sestry, ktorí ste prispeli k dnešnému pohosteniu.

 

© 2015
Top