Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Milí moji,

ako sme sa dnes dohodli v zborovej miestnosti, posielam Vám nascanovaný článok zo Slovenky, v ktorom je rozhovor so mnou.

 

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6046380016596899713?authkey=CLW955j60PHU7wE&imgmax=912]

jh

CategoryNezaradené
© 2015
Top