Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Milé sestry a drahí bratia,

srdečne Vás všetkých pozývame na Nedeľné služby Božie, ktoré budú tentokrát prebiehať pod taktovkou našej mládeže a spevokolu. Kázňou Božieho Slova nám poslúži študentka teológie, sestra Ľuďka Laudárová. Môžete sa tešiť na mládežnícke piesne, vystúpenie Spevokolu a po skončení bohoslužieb i na niečo dobrého pod zub.

Teší sa na Vás

Vaša mládež!

CategoryMládež
© 2015
Top