Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike od pondelka 3. júla 2023 do soboty 8. júla 2023 v v Janských Lázních v penzióne Betlém. Penzión Betlém je útulný, rodinný penzión v krásnej prírode v prostredí Krkonoš. Nachádza sa v tichej lokalite. V blízkosti je veľké ihrisko, detské…

V prípade záujmu kontaktujte zbormajstra Vladimíra Kopáčika na adrese vladimir.kopacik@gmail.com Tešíme sa na Vás!

Už druhým rokom v rámci projektu Deti Afriky podporujeme štyri deti z Tanzánie, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Jedná sa o deti, ktoré sú buď úplnými sirotami alebo žijú v takých naročných sociálnych podmienkach, že by do školy chodiť nemohli. Podpora sa zameriava na niekoľko oblastí, z ktorých najvýznamnejšou je podpora vzdelanosti. Modlite sa za ne spolu s nami.

Počas našich stretnutí mládeže sa okrem uctievania Pána za zvuku gitary a študovania Písma Svätého modlíme aj za prenasledovaných kresťanov po celom svete. Vodítkom je nám zoznam päťdesiatich krajín sveta, v ktorých majú kresťania najťažšie podmienky pre život. Tento zoznam každoročne vypracováva organizácia Open Doors, ktorá vznikla práve za účelom podpory kresťanov, ktorí dennodenne čelia prenasledovaniu, násiliu, väzeniu či dokonca smrti. Modlite sa spolu s nami za tých, ktorí sú odhodlaní pre nasledovanie Ježiša Krista obetovať čokoľvek!

 • 2014: č. 11
 • 2015: č. 6
 • Líder: prezident Omar al-Bashir
 • Štátne zriadenie:Republika
 • Populácia: 39,6 miliónov (1,9 milióna kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus/Diktátorská paranoja

Read more

 • 2014: č. 5
 • 2015: č. 5
 • Líder: prezident Ashraf Ghani a premiér Abdullah Abdullah
 • Štátne zriadenie: Islamská republika
 • Populácia: 32 miliónov (niekoľko tisíc kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus Read more
 • 2014: č. 3
 • 2015: č. 4
 • Líder: prezident Bashar al-Assad
 • Štátne zriadenie: Republika
 • Populácia: 22 miliónov (1,1 milión kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus

Read more

 • 2014: č. 4
 • 2015: č. 3
 • Líder: premiér Haider al-Abadi
 • Štátne zriadenie: Parlamentná demokracia
 • Populácia: 35,7 miliónov (niekoľko tisíc kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania: Islamský extrémizmus Read more
 • 2014: č. 2
 • 2015: č. 2
 • Líder: prezident Hassan Sheikh Mohamud
 • Štátne zriadenie:Federálna republika
 • Populácia: 11 miliónov (niekoľko stoviek kresťanov)
 • Hlavné náboženstvo: Islam
 • Stupeň prenasledovania: Extrémny
 • Zdroj prenasledovania:Islamský extrémizmus

Read more

© 2015
Top