Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Účastníci Dní slovenských farností v Prahe

Rímskokatolícka, Gréckokatolícka a Evanjelická AV

v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe, OZ BONA  FIDE a slovenskými spolkami pozývajú Vás a Vaše deti na stretnutie pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša do divadelnej miestnosti Emauzského kláštora, Vyšehradská 40/320, Praha 2

v sobotu 6. 12. 2014 od 15:00 hod.

Program:

15:00 Spoločná modlitba k sv. Mikulášovi v kostole

sv. Kosmy a Damiána

15:30 Program pre deti:

privítanie, bábkové vystúpenie, rozdávanie darčekov…

17:30 Pohostenie

18:30 Program pre mládež a veriacich:

decembriales, spev, hudba, tanec,

22:00 Záver

Program podporila spoločnosť I. D. C. Praha Holding, a. s.,

ktorej týmto ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu.

CategoryNezaradené
© 2015
Top