Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Členka nášho zboru pani Boženka Fuková dostala 28. októbra 2014 pri príležitosti štátneho sviatku Medailu za zásluhy 1. stupňa (za zásluhy o štát). V roku 1968 patrila medzi štyroch poslancov Národného zhromaždenia, ktorí hlasovali proti zmluve o dočasnom pobyte sovietskych vojsk na území ČSSR.

CategoryNezaradené
© 2015
Top