Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil spoločný koncert nášho spevokolu slovenského ECAV zboru v Prahe a Bona Fide, mestského spevokolu z Rimavskej Soboty. Bolo to veľmi milé stretnutie s názvom Krajania krajanom. Naši mládežníci zaspievali ako prví týchto sedem piesní:

Fr. Schubert: Sláva na výsostiach Bohu
Afro-americký spirituál: Svetlo / This Little Light of Mine
Ruský ľudový nápev: Pane, prúdom požehnania (Evanjelický spevník č. 633)
Svojho Pána sláviť chcem
M. W. Smith: Môj Ježiš
I. Valenta: Oslavujte Hospodina – žalm 33
P. C. Lutkin: The Lord Bless You (Áronovské požehnanie)

Po samostatnej časti sme mali pripravené vystúpenie dvoch piesní, ktoré sme spievali oba spevokoly spolu. Boli to tieto piesne:

G. Young: Alleluja
J. Hatrík: Modlitba za lásku

Ja som mala tú česť oddirigovať pieseň Alleluja s vyše štyridsiatimi spevákmi. Bol to krásny zážitok. Dynamika s takým počtom spevokolistov vyznie o dosť krajšie a mohutnejšie, dokonca nám niektorým naskakovali zimomriavky.

Koncert pokračoval vystúpením Bona Fide. A na záver sme zaspievali opäť spoločne pieseň Aká si mi krásna od Eugena Suchoňa.

Naši noví priatelia nás pozvali do Rimavskej Soboty, ak by sme tam mali cestu. Verím, že v podobných milých akciách budeme pokračovať aj naďalej.

LG

P1010005.JPGP1010007.JPGP1010008.JPGP1010009.JPGP1010010.JPGP1010011.JPGP1010012.JPGP1010013.JPGP1010014.JPGP1010015.JPGP1010016.JPGP1010017.JPGP1010021.JPGP1010024.JPGP1010026.JPGP1010028.JPGP1010030.JPGP1010031.JPGP1010033.JPGP1010034.JPG
CategoryKultúra
© 2015
Top