Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia v Kristu,

pozývame Vás na uvedenie novej knihy JOHANNES MATHESIUS – Opomíjený příběh z dějin wittenberské reformace, ktorú vo štvrtok 6. júna 2019 o 18:00 hodine predstaví jej autor doc Petr Hlaváček v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, 110 00 Praha 1.

Kniha približuje pôsobenia a význam Johanna Mathesia, prvého šíriteľa luterskej reformácie na území dnešnej Českej republiky, žiaka Dr. Martina Luthera. Na jej vydaní spolupracovali Lutherova společnost, Evanjelická cirkev a. v. v ČR, Muzeum Karlovy Vary a Ministerstvo kultúry ČR.

Vstup je voľný! Ďalšie informácie nájdete na adrese https://ecav.cz/kategorie/ecav/kategorie/deni-v-cirkvi/kniha-o-johannu-mathesiovi/

Uvedenie knihy sa koná v jubilejnom roku 515. výročia narodenia Johanna Mathesia.

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top