Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Na dnešnom spoločnom stretnutí 2. kvartálu a mládeže sme v družnej nálade a v hojnej účasti spevom i čítaním Písma svätého opäť chválili skutky nášho Pána. Stretnutie viedol a odborným výkladom sprevádzal text Štvrtej knihy Mojžíšovej brat Martin Sabo. Z 22. až 24. kapiloly sme sa dozvedeli o činnosti Bileáma i o poučeniach, ktoré si z toho môžeme vziať aj pre náš život. Všetkým účastníkom stretnutia buď vďaka za aktivitu a Martinovi aj za ochotu a inšpiratívne slová!

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/114706135289563428463/albumid/6200046843104164529?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

CategoryHlavné, Mládež
© 2015
Top