List členom Slovenského ev.a.v. cirkevného zboru v Prahe

„…veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý…

Pasiersky list biskupa ECAV v ČR ku stiahnutiu nájdete na tomto odkaze.

Rozpis_Vanoce_2020 Slovenský zbor oznam na web Odkaz na rozpis služieb Božích v cirkvi