Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážené sestry a bratia, pozývame Vás na cirkevný výlet Po stopách Martina Luthera, ktorý sa uskutoční od piatku 20. do nedele 22. septembra 2019. Prihlasovať sa môžete na cirkevnom e-maily info@ecav.cz do 15. júla 2019.

Informácie o výlete nájdete aj na adrese https://ecav.cz/kategorie/ecav/kategorie/deni-v-cirkvi/cirkevni-vylet-do-wittenbergu-po-stopach-martina-luthera/

 

Piatok 20.09.2019

09.00 Odchod autobusom z Prahy (parkovisko pri stanici metra Florenc)
13.30 Ubytovanie v Colleg Wittenberg
14.30 Prehliadka Wittenbergu: Lutherov a Melanchthonov dom, individuálna
pešia precházka po meste, námestie, radnica (sochy Luthera a Melanchthona),
pešia zóna, zámocký kostol (dvere – tézy, hrob Luthera a Melanchthona)
19.00 Večera a nocľah

Sobota 21.09.2018

06.30 Raňajky
07.30 Odchod na hrad Wartburg
11.30 Prehliadka Wartburgu s obedom so sebou
14.00 Odchod do Erfurtu
15.30 Prehliadka augustiniánského kláštora v Erfurte, kde bol Luther mníchom
17.00 Odchod do Wittenbergu
20.00 Večera a nocľah

Nedeľa 22.09.2018

07.00 Raňajky
08:00 Ranná pobožnosť v Latin School, odubytovanie v Colleg Wittenberg
09.00 Odchod do Eislebenu
11.00 Prehliadka Eislebenu (s obedom so sebou): rodný dom Luthera
s muzeom (prehliadka o 11:30), peší presun, prehliadka múzea v dome,
kde Luther zomrel (prehliadka o 13:00), pešia precházka po meste,
kostol, kde mal Luther svoje ostatné čtyri kázne.
15.00 Odchod do Prahy
19.30 Príchod do Prahy (parkovisko pri stanici metra Florenc)

 

Termín prihlasovania a úhrady účastnického poplatku:
do 15. júla 2019

Bližšie informácie o výlete a platení poplatku žiadajte na e-mailovej adrese:
info@ecav.cz

Zájazd sa koná v jubilejnom roku 515. výročia narodenia
Johanna Mathesia.

© 2015
Top