Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

V sobotu 28.3. od 10:00 hod. nás čaká jarné upratovanie kostola a záhrady.

Ďakujeme všetkým, ktorí si nájdete čas prísť a pridať ruku k dielu.

K spoločnej obednej prestávke každý niečo na stôl prinesie.

Dobrá vôľa – všetku prácu zdolá!

CategoryHlavné, Nezaradené
© 2015
Top