Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vo štvrtok 31.10.2013 sa uskutočnili v našom chráme sv. Michala slávnostné bohoslužby, pri ktorých sme si pripomenuli výročie reformácie.

Spoločná pobožnosť českého a slovenského zboru v Prahe bola vedená superintendentom Mariánom Čopom a farárom Davidom Jurechom, ktorý poslúžil aj kázaním Božieho slova. Prisluhovaná bola aj Večera Pánova a pri prisluhovaní vystúpil spevokol slovenského zboru. Predstavitelia slovenského zboru tiež využili túto príležitosť a oficiálne pogratulovali bratovi superintendentovi aj jeho maželke Denise, ktorí sa dožili životného jubilea.

[bg|https://plus.google.com/u/0/photos/109192164434776454989/albums/5941228998730896465?authkey=CPr_3tik5cW47AE&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top