Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike prichádza pri príležitosti jubilejného roka 515. výročia narodenia Johanna Mathesia s ponukou Biblie 100 a Kancionálu ECAV v ČR Hrad prepevný v jednom súbore. Chce tak čo najviacej rozšírit v zboroch a v domácnostiach tieto významné knihy, preto pre členov ECAV v ČR je stanovená jednotná cena Kancionálu i Biblie 100 na 450,- Kč. Okrem toho každý člen cirkvi, ktorý si zakúpi jednu z týchto kníh, dostane k tomu druhú zdarma. Ponuka platí do odvolania.

Podmienky získania Kancionálu a Biblie 100 pre ďalších záujemcov zostávajú nezmenené a je možné sa o nich informovať na e-mailovej adrese: info@ecav.cz

Categoryduchovno, Hlavné
© 2015
Top