Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Beseda Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 70. výročia SNP sa konala v stredu 22. októbra, 17:00 hod., v Dome národnostných menšín. Činnosti Múzea SNP a jeho edičnú činnosť predstavil Marek Syrný, moderoval Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠ. Súčasťou besedy bola predajná výstava knižnej produkcie Múzea SNP. Organizátori: Spoločnosť M. R. Štefánika, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Slovenský inštitút, Dom národnostných menšín a Slov. zbor ECAV

 

 

[bg|https://plus.google.com/photos/114706135289563428463/albums/6075227521491018337?authkey=CIiWr9G9_7mACA&imgmax=912]

CategoryNezaradené
© 2015
Top