Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Celocirkevný letný biblický tábor pre deti a dorastencov organizuje Evanjelická cirkev a.v. v Českej republike od pondelka 3. júla 2023 do soboty 8. júla 2023 v v Janských Lázních v penzióne Betlém. Penzión Betlém je útulný, rodinný penzión v krásnej prírode v prostredí Krkonoš. Nachádza sa v tichej lokalite. V blízkosti je veľké ihrisko, detské…

SLOVENSKÝ EV. A.V. CIRKEVNÝ ZBOR V PRAHE: Nedeľa 4.12. 2022 o 9:30 – 2. nedeľa adventná, služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej Nedeľa 11.12. 2022 o 9:30 – 3. nedeľa adventná, chrám sv. Michala – mládežnícke sl. Božie Nedeľa 11.12. 2022 o 10:00 – sídl. Barrandov, Kultúrne a rod. centrum / Záhorského 4, služby Božie Nedeľa 18. 12. 2022 o 9.30 hod. – 4. nedeľa adventná, služby Božie s programom detí Sobota 24. 12. 2022…

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se na svém jednání 22. 11. 2022 usneslo na tomto prohlášení:   Církve sdružené v Ekumenické radě církví s velkým znepokojením a s účastí sledují situaci na Ukrajině, která v letošním roce čelí neospravedlnitelné agresi Ruské federace. Odsuzujeme tuto agresi a vyjadřujeme svou blízkost lidu Ukrajiny. Uvědomujeme si, že…

V prípade záujmu kontaktujte zbormajstra Vladimíra Kopáčika na adrese vladimir.kopacik@gmail.com Tešíme sa na Vás!

Srdečne Vás pozývame na Večer dôvery – ekumenické bohoslužby Taizé, ktoré sa uskutočnia 12.11.2022 od 16:00 v kostole sv. Vojtěcha v Dejvicích na Kolejní 676/4, Praha 6 – Dejvice! Viac aj tu v odkaze.  

Milé sestry, milí bratři, Stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce je mottem Modlitby za domov žalmový verš z žalmu 121: „Odkud mi přijde pomoc?“ Tato slova poutní písně nás mohou provázet do dnešních dní, kdy se…

Mediální seminář ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k účasti na mediálním semináři ERC na téma Jak natočit video s omezenými možnostmi, který se bude konat ve čtvrtek 20. října 2022 jod 10:00 do 13:00 v Husově domě, Jungmannova 9, Praha 1 a který bude možno sledovat také…

Letošní Modlitba za domov má téma Odkud mi přijde pomoc?   Je člověk pouze součástí velkého systému, kterému podléhá? Nebo je odpovědný sám za sebe před Bohem a je na jeho odpovědnosti, jak se stavět k systémům, které ho přesahují? Ekumenická rada církví Vás srdečně zve k hledání odpovědí na tyto otázky a k účasti…

Vážení přátelé, přijměte prosím naše srdečné pozvání k účasti vás, vašich žáků či vašich dětí na tradiční výtvarné soutěžní přehlídce v rámci  16. ročníku akce Modlitba za domov, jež probíhá vždy ve státní svátek 28. října při příležitosti oslav Dne vzniku našeho samostatného státu. Řada z vás se do soutěžní přehlídky opakovaně zapojuje, pro ty z vás, kteří se s touto akcí setkáváte poprvé, si dovoluji připojit stručné shrnutí: Jedenáct…

Tři výzvy předsednictva Ekumenické rady církví k nadcházejícím volbám Milí členové církví sdružených v Ekumenické rady církví v ČR, blíží se komunální volby a volby do částí Senátu, které se uskuteční ve dnech 23.-24. 9. 2022. Obracíme se k Vám jako předsednictvo Ekumenické rady církví se třemi výzvami, které vnímáme v současné předvolební době za vhodné pozornosti a připomenutí…

© 2015
Top