Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Rok 2015 je Rokom Alberta Schweitzera, německého protestantského teológa, misionára, filosofa, organistu a lekára, držiteľa Nobelovej ceny za mier z roku 1952, ktorý hrával aj v našom kostole. 14. januára 2015 bolo 140. výročie jeho narodenia a 4. septembra 2015 bude 50. výročie úmrtia

Prvý z cyklu štyroch koncertov na jeho počesť sa konal 15. januára 2015 a usporiadali ho: Slovenský zbor ECAV v ČR, Slovenský inštitút, Obec Slovákov v Prahe a Pražská informačná služba. Prítomných uvítal a so životom Alberta Schweitzera v krátkom prejave oboznámil zborový farár slovenského zboru a superintendant ECAV v ČR Marián Čop. Na programe boli skladby Johanna Sebastiána Bacha a jeho súčasníkov, účinkovali: Michelle Hradecká – organ, Olga Vít Krumpholzová – soprán a Viktor Mazáček – husle.

Schweitzer_1koncert.jpg
SAM_9294.JPGSAM_9295.JPGSAM_9299.JPGSAM_9302.JPGSAM_9303.JPG
CategoryNezaradené
© 2015
Top