Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Ján 3:16

Vážení a milí bratia a sestry v Kristu Ježiši,

 

náš Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe si v tomto roku pripomína významné jubileum, 75. výročie svojho vzniku. Počas týchto niekoľkých desaťročí prešiel viacerými etapami svojho života. Boli to obdobia veľmi ťažké, poznačené mnohými zápasmi ovplyvňovanými vonkajšími aj vnútornými okolnosťami. V roku, ktorý naša cirkev venuje téme vďačnosti chceme ako cirkevný zbor vyjadriť vďačnosť Pánu Bohu za všetko požehnanie, Jeho vedenie a doterajšiu pomoc. Zvlášť vyjadrujeme vďaku za dar slobody, ktorý nám umožňuje plniť svoje poslanie, niesť evanjelium Pána Ježiša Krista do spoločnosti v ktorej žijeme a pôsobíme.

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatia, ktoré pripravujeme pri príležitosti 75. výročia vzniku cirkevného zboru v dňoch 26. a 27. februára 2022. Budeme veľmi radi, keď svojou účasťou podporíte toto významné jubileum.

Program:

  1. februára (sobota) 16:00 –     Prednáška o zakladateľoch cirkevného zboru – PhDr. Vojtech Čelko

Organový koncert – Michelle Hradecká, Vladimír Kopáčik

Miesto konania podujatia: chrám sv. Michala V Jirchářích, Praha 1 – Nové Město

 

  1. februára (nedeľa) 9:30 –        Slávnostné služby Božie

slávnostným kazateľom slova Božieho bude emeritný biskup ECAV na Slovensku Július Filo

Miesto konania sl. Božích: chrám sv. Michala V Jirchářích, Praha 1 – Nové Město

 

S úctou

 

Marián Čop

zborový farár

biskup ECAV v ČR

CategoryHlavné, Kultúra
© 2015
Top